Kalite

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

YALTES, aşağıda sıralanan unsurlar doğrultusunda gerekli kaynakları temin ederek; kalite, risk, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerinin dokümante edilmesini ve hedefler belirleyerek sürekli olarak gelişimini taahhüt eder:

Büyüme

YALTES yurt içi ana yüklenicilerinin Entegre Platform Kontrol ve İzleme, Savaş Yönetim Sistemi çözümleri ile Entegre Lojistik Destek hizmetleri kapsamında bir numaralı çözüm ortağı olmayı ve ihracat alanında suüstü platformları için Görev Sistemleri çözümleri üreterek kendine yeni uzmanlık alanları katmayı hedefler.

Rekabetçilik

YALTES rekabetçi yaklaşımını arttırmak üzere mühendislik, araştırma ve geliştirme alanlarında maliyet düşürücü yeni yöntemler araştırma ve kullanma şeklindeki inovasyonlara açık olmayı hedefler.
YALTES sürdürülebilirlik ve güvenlik odağımızı risk ve fırsat bakış açısı ile tüm değer zincirimize ve süreçlerimize yaymayı hedefler

İnsan ve Çevre Odaklılık

YALTES iyi yetişmiş, nitelikli ve sorumluluklarının bilincinde olan insan gücü için; liderliği, farklı düşünce zenginliğini ve müşteri odaklı çalışmayı destekleyen bir ortam yaratmış olup, takım çalışmasını ve başarısını desteklemektedir.
YALTES çalışanların, ziyaretçilerin ve firmalarda çalışan personelin ortak alanlardaki sağlık ve güvenliklerini temin etmek ve çevre kirliliğini önlemek adına çevreye verdiği etkilerini en aza indirmek için; çevre, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükte bulunan yasal mevzuatlara ve ilgili diğer gerekliliklere ve yönetmeliklere uygun tedbir almaktadır. İş kazası ve meslek hastalıklarının oluşumunun önlenmesini hedeflemektedir. Kendi çalışanları ve diğer ilgililerle, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri politika ve amaçlarını paylaşmakta, yaşam felsefesi olarak benimsenmesini sağlamakta ve ihtiyaçlara göre gelişen eğitimler vermektedir.

Bülent HAMZAOĞLU
Genel Müdür

YALTES, yurtiçinde ve ihracat alanında büyümeyi, paralelinde rekabetçi olabilmek için inovasyonlara açık olmayı, insan ve çevre odaklı yaklaşımını sürdürmeyi taahhüt eder.
.

Müşteri Memnuniyeti

Bir Takım,
Bir YALTES

Nitelikli İnsangücü

Sorumluluk Bilinci,
Mükemmellik

Çevik,
Yenilikçi

Büyüme

  • EPKİS, SYS ve ELD
  • İhracat

alanında

Rekabetçilik

  • Mühendislik
  • AR-GE

alanında

İnsan ve Çevre

  • Farklı düşünce zenginliği
  • Takım çalışması ve başarısı
  • İSG ve Çevre Yönetiminde farkındalık